EKOPRODUR S0540 HARD pěna

EKOPRODUR S0540 je dvousložkový polyuretanový systém tvrdé HARD PUR pěny se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobně zvětšení objemu. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení a hydroizolace ploch bez tepelných mostů.

EKOPRODUR S0540 neobsahuje pěnivé látky, které poškozují ozonovou vrstvu, v souladu s ustanoveními Obchod EU a používání regulovaných látek.

EKOPRODUR S0540 je zdravotně nezávadný, neobsahuje těkavé a toxické látky poškozující faunu a floru.

EKOPRODUR S540 je určen pro tepelnou izolaci exteriérů, plochých a šikmých venkovních střech, základů budov nástřikem.

EKOPRODUR S0540 sníží energetické náklady na vytápění až o 70%.

EKOPRODUR S0540 je nepojídavý hlodavci.

Hustota PUR pěny dosahuje objemovou hmotnost min. 50 kg/m3, která po vytvrzení umožňuje pochoznost tvrdé HARD PUR pěny.

Vlastnosti nastříkané pěny

Hustota: min. 50 kg/m3
Tepelná vodivost při 10°C: λ 0,024 W/mK
Doporučená tloušťka nástřiku: min. 5 cm
Absorbce vhkosti po 24 hod.: max. 5%
Pevnost v tlaku: min. 200 kPa
Pevnost v tahu: min. 200 kPa

Aplikace

EKOPRODUR S0540 se aplikuje nástřikem v jedné či více vrstvách. Izolovaný povrch musí být suchý, zbaven volných částí. Povrchy, které nebudou izolovány, musí být přikryté nebo jinak ochráněné proti znečištění (překrytí oken, oplechování, podlah, …).

Aplikace lze provádět na jakýkoliv suchý povrch. Plocha je po nástřiku jednolitá bez spojů, nevznikají tepelné mosty a následná kondenzační vlhkost způsobující zatékání, plísně a destrukci konstrukce a izolace střechy. Zabraňuje protékání vody do konstrukce střechy a následné promrzání v zimním období. V letním období izoluje střechu proti nadměrnému prohřívání sluncem.

Teplota okolního prostředí při aplikaci PUR pěny EKO S0540 musí být minimálně 10 °C a bezvětří se sílou větru do 20 km/h).

Nástřik je proveden v souvislé vrstvě 4-6 cm na plochu, případně s napojení na atiku tak, aby vznikla jednolitá dokonalá tepelná izolační a hydroizolační vrstva. Díky aplikaci nástřikem pěna dokonale přilne na podklad bez jakýchkoliv dalších pojivých materiálů.

Využití

Vnější obvodové zdi a střechy – tepelná a hydro izolace, standardní tloušťka nástřiku 6 cm s principem jednolité vrstvy. Vhodná pochozí ploché střechy, základy domů a ostatní konstrukce. Podlahy, stropy sklepů – tepelná izolace a izolace proti zemní vlhkosti. Využití v místech s vysokým tlakovým zatížením.

CENOVÁ KALKULACE ZDARMA

Zanechte nám na vás kontakt a ozveme se vám

Děkujeme a ozveme se vám v nejbližším možném termínu. Tým Dokonalé izolace.

poptavka@dokonalaizolace.cz +420 775 323 767
Děkujeme vám za váš zájem