SOFT pěna EKOPRODUR S0310/E MEDIUM pěna EKOPRODUR S0329 HARD pěna EKOPRODUR S0540

Materiály

Tepelně izolační materiály

Principem izolace je vzduch (případně jiný plyn), který je uzavřený v dostatečně drobných komůrkách (pěnové materiály) nebo mezi tenká vlákna (vláknité materiály). V tak malých, že v nich praktický nedochází ke konvekci (přenosu tepla proudění vzduchu). Teplo se pak přenáší pouze stykem stěn bublinek a tepelným zářením – radiací. Protože tepelná vodivost plynů i radiační přenos tepla se s rostoucí teplotou zvyšuje, je i tepelná izolace tím lepší čím nižší je teplota. Tepelná vodivost závisí na objemové hmotnosti, struktuře a velikosti pórů.

Volba vhodné izolace je základ výsledného efektu!!!

Tepelná vodivost

Je schopnost daného materiálu vést teplo, je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti, což je množství tepla, které za určitou dobu projde tělesem. Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší je izolant. Součinitel tepelné vodivosti je materiálová konstanta, která je určená experimentálně. U materiálů s definovanou tloušťkou se udává součinitel prostupu tepla – výkon, který projde plochou jednoho čtverečního metru při rozdílu teplot 1 Kelvin.

Difuzní odpor

Odpor materiálu proti průniku vodních par. Vyjádřuje relativní schopnost materiálu propouštět vodní páry difuzí.

CENOVÁ KALKULACE ZDARMA

Zanechte nám na vás kontakt a ozveme se vám

Děkujeme a ozveme se vám v nejbližším možném termínu. Tým Dokonalé izolace.

poptavka@dokonalaizolace.cz +420 775 323 767
Děkujeme vám za váš zájem